Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Σχολές Γονέων


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. H λειτουργία του έργου υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ).Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.  • Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
  • Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή (διάρκειας 50ωρών)
  • Διαφυλικές σχέσεις (διάρκειας 25ωρών)
  • Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία (διάρκειας 25 ωρών)
  • Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (διάρκειας 25 ωρών)
  • Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (διάρκειας 25 ωρών)
  • Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (διάρκειας 50 ωρών)
  • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (διάρκειας 25 ωρών)


Τα σεμινάρια είναι δωρεάν.


Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στον
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας
καθώς και στην Υπεύθυνη των Σχολών Γονέων του Κ.Ε.Ε Αιγάλεω (Μαυρομιχάλη 24 και Κουντουριώτη):
Μαρία Γλουστιάνου, τηλ.: 6936465487, email: mgloustianou@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου