Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Θεματολογία Προγραμμάτων Σχολών Γονέων 2011

  1. Η Οικογένεια στη Σύγχρονη Εποχή - 50 ώρες (Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας, ανάπτυξη και εξέλιξη από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία, γονεϊκοί ρόλοι, επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις, προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών, τρόποι πειθαρχίας και σωματική τιμωρία, η οικογένεια σε κρίση: διαζύγιο - πένθος – απουσία, Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο, οικογένεια και σχολική επίδοση, οριοθέτηση τρόπου και χρόνου ενασχόλησης με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενίσχυση της κριτικής σκέψης και των μηχανισμών άμυνας του παιδιού ώστε να αντιστέκεται στα αρνητικά τηλεοπτικά πρότυπα).
  2. Διαφυλικές σχέσεις - 25 ώρες (Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και παιδί, διαμόρφωση ταυτότητας φύλου, μητρότητα και πατρότητα, σεξουαλική αγωγή και ενήλικος, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα-AIDS, προετοιμασία για γονεϊκότητα)
  3. Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία - 25 ώρες (Τρίτη ηλικία και οικογένεια, Ρόλος στην οικογένεια και την ανατροφή των παιδιών, Διαχείριση ελεύθερου χρόνου).
  4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας - 25 ώρες (Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού, επικοινωνία με γονείς και μαθητές, διάγνωση κλίσεων, αναγκών, ενδιαφερόντων μαθητών, επαγγελματικός προσανατολισμός, προώθηση της ισότητας των φύλων, ενίσχυση της κριτικής σκέψης, εξετάσεις, τρόποι αποτελεσματικής μελέτης, σχολική διαρροή, προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών, επιθετικότητα, δειλία, πειθαρχία, συνεργασία γονέων-μεταναστών, βία στο σχολείο (Bullying).
  5. Ψυχολογική Υποστήριξη και Αγωγή Υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων - 25 ώρες (Ψυχολογική Υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οικογένεια και παιδί, παιδί και σχολείο, κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων γυναικών, Αγωγή Υγείας, νοσήματα, εμβόλια, διατροφή και κανόνες υγιεινής)
  6. Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες - 50 ώρες (Αίτια δημιουργίας προβλημάτων, χαρακτηριστικά παιδιών με ειδικές ανάγκες, η λειτουργία της οικογένειας με παιδί με ειδικές ανάγκες, θεσμοί και κέντρα υποστήριξης παιδιών με ειδικές ανάγκες, ένταξη των παιδιών στις σχολικές μονάδες, ενημέρωση για τρόπους κοινωνικής ένταξης).
  7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια – 25 ώρες (Δημιουργία και μεταβίβαση στερεοτύπων για το φύλο, φύλο και Μ.Μ.Ε., ενδοοικογενειακή βία, σωματεμπορία και παράνομη διακίνηση γυναικών (Trafficking), μονογονεϊκή οικογένεια, διακρίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου